Moss kommunes hjemmekontorløsning med Buypass Code App.

For å få tilgang, må du følge beskrivelsen under. Hvis du ikke får det til, send en melding til IT på 9517 4681.

Mobilnummeret du bruker i appen må samsvare med mobilnummeret IT har registrert på din bruker-ID.


Beskrivelse av hjemmekontorløsningen med Buypass Code App


"Skrivebord Moss kommune" innlogging med Buypass Code App